Günter Geiler

Günter Geiler

Sales Efficiency Manager v A1 Telekom Austria

Günter Geiler začal svoju kariéru na CRM oddelení v A1 Telekom Austria, ktorá je vedúcou telekomunikačnou spoločnosťou v Rakúsku v roku 2008. Po niekoľkých rokoch vedenia CRM rezidenčného tímu sa v roku 2016 preradil na oddelenie rezidenčného predaja. Ako Sales Efficiency Manager využíval nové technológie a nástroje na získanie lepších informácií o tom, čo sa stalo v POS a prečo sa to stalo, s cieľom porovnať a zlepšiť výkonnosť predaja.Zdieľať