Peter Littmann

Peter Littmann

Generálny riaditeľ BRANDINSIDER GmbH

Profesor Dr. Peter Littmann je generálnym riaditeľom poprednej poradenskej spoločnosti BRANDINSIDER GmbH v Hamburgu a zároveň poradcom medzinárodných spoločností, ako napríklad BMW, Porsche, Google a McDonalds. Počas svojej profesionálnej kariéry zastával početné riadiace pozície v oblastiach manažmentu, marketingu, predaja a financií. Okrem iného bol predsedom predstavenstva spoločnosti Hugo Boss AG, ktorú priviedol k úspešnému presadeniu sa na svetovom trhu.  Profesor Littmann je aj poradcom predsedu vlády Slovenskej republiky, Petra Pellegriniho a členom jeho „Rady múdrych“.

Prečítajte si rozhovor s Petrom Littmannom o fungovaní súčasného retailu.Zdieľať