Peter Muzika: Predajňa by mala pôsobiť pozitívne ako celok

Peter Muzika: Predajňa by mala pôsobiť pozitívne ako celok

Rozhovor s Petrom Muzikom nielen o remodelingu a modernizácii predajní.

Bratislava 4. marca (OTS) – Aké sú súčasné trendy vo vybavení predajní v zmysle požiadaviek na dizajn, farebnosť mobiliáru a doplnkov? Ktoré prvky v súčasnom retaile na Slovensku sa považujú za nemoderné, „prežité“ a neoriginálne? Aj o týchto témach v rozhovore s Petrom Muzikom, generálny riaditeľom spoločnosti Reccom, s.r.o.

Mohli by ste v krátkosti predstaviť históriu spoločnosti a jej pôsobenie na slovenskom trhu vrátane niekoľkých významných referencií? 
Na trhu pôsobíme od roku 2002 a pod hlavičkou spoločnosti RECCOM, s.r.o. od roku 2007. Počas našej pôsobnosti sme zariadili viac ako 500 obchodných prevádzok rôzneho typu počnúc malými predajňami s potravinami, supermarketmi aj hypermarketmi, ale špecializujeme sa aj na drogérie, čerpacie stanice, papiernické potreby, hobby markety, železiarstva, a iné. Dovoľujem si odhadnúť, že máme najväčšie skladové zásoby obchodného zariadenia na Slovensku, čo nám umožňuje promptne reagovať na náhle dopyty našich zákazníkov.
Pri našej práci kladieme dôraz na vytvorenie predajne, kde sa zákazník cíti príjemne, a kam sa bude rád vracať. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne, aj keď sú niekedy z jedného obchodného reťazca. Snažíme sa, aby každá predajňa bola originálna, funkčná a zároveň esteticky primeraná cieľovej skupine zákazníkov. 

V súčasnosti množstvo reťazcov a predajní prechádza remodelingom a modernizáciou, často zásadnými, vrátane stavebných úprav. Aké sú súčasné trendy vo vybavení predajní v zmysle požiadaviek Vašich klientov na dizajn, farebnosť mobiliáru a doplnkov, materiály, tvary, nasvietenie a pod.?
Otvorením trhu a príchodom nových zahraničných reťazcov u nás postupne stúpli aj nároky zákazníkov, a tomu sa prispôsobujú aj domáce reťazce, ktoré sa snažia vyjsť v ústrety spotrebiteľom širokým sortimentom bežného tovaru, no dôraz sa kladie hlavne na čerstvosť tovaru. Práve to sú nosné prvky každej predajne s potravinami a väčšinou ovplyvňujú zákazníka pri rozhodovaní, v ktorej predajni nakúpi. Jedná sa o úseky ovocia a zeleniny, pečiva, mäsa a lahôdok. V týchto úsekoch sa obchodníci snažia navodiť priateľskú a domácu atmosféru, aby sa zákazník rád vracal. Taktiež sa snažia navodiť imidž bio a farmárskych produktov, ktoré konečný spotrebiteľ veľmi oceňuje.
Čo sa týka často používaných farieb, väčšinou sú odvinuté od korporátnej identity obchodníka, ale ak by som mal v krátkosti zhrnúť aktuálne trendy, používajú sa tmavšie farby v kombinácii so svetlejším drevom, ktorého je na predajniach čoraz viac. Okrem regálov sa drevom obkladajú aj steny, no na obkladanie stien sa používajú aj tehlové a kamenné obklady. Priestor predajne dofarbíme osvetlením, kde celoplošné svietidlá osvetľujú bežný tovar a bodové svetlá zvýrazňujú akcie, ale dodávajú aj čerstvosť a kvalitu tovaru v hlavne už spomínaných úsekoch „zelovocu“, pečiva a lahôdok. Na zvýraznenie čerstvosti pečiva ho osvetľujeme mierne teplou žltou farbou 2500 Kelvinov, ovocie a zeleninu teplejším spektrom farieb okolo 3000 Kelvinov, mäsové výrobky do fialova, a čerstvé ryby veľmi studenou bielou farbou.

V predajniach s prevahou predaja potravín sú dôležité chladiace a mraziace zariadenia. S akými požiadavkami sa stretávate v tejto kategórii (nízka spotreba energie, zatvárateľné mechanizmy, automatizácia, senzory a notifikácie – chybové hlásenia,…)?
V prevádzkach s prevahou predaja potravín sa chladiace zariadenia používajú v mnohých smeroch: predaj mäsa a mäsových výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny, mrazených výrobkov, a všetky tieto produkty musíme v danej (požadovanej) teplote preskladniť.

Hlavnou, a jednou z najdôležitejších požiadaviek je samozrejme splnenie hygienických a veterinárnych noriem. Ďalšou z požiadaviek, s ktorou sa v súčasnej dobe stretávame asi najčastejšie, je spotreba elektrickej energie.

Čo sa týka úspor energie, v tomto smere technológie veľmi napredujú. Dnes môžeme našim zákazníkom poskytnúť viac technológií, ktorých kombináciou prispejeme k výraznej úspore energií. Napríklad použitím elektronických expanzných ventilov (AKV) v chladiacom systéme, úsporných ventilátorov s EC motormi vo vitrínach, ale aj uzatváracími dverami na vitrínach. V neposlednom rade je možnosť využiť odpadové teplo vytvorené pri výrobe chladného vzduchu na ohrev vody, kúrenie a odmrazovanie výparníkov horúcimi parami, (HOT GAS). Samozrejmosťou je aj vzdialené monitorovanie chladiaceho systému, čo prakticky znamená, že chladiaci systém je možné riadiť vzdialene, a zodpovedná poverená osoba má z akéhokoľvek miesta prehľad o teplotách v chladiacich a mraziacich zariadeniach.

Naši zákazníci majú samozrejme aj požiadavky týkajúce sa estetiky chladiacich zariadení na prevádzkach. V tomto smere sa snažíme v súčinnosti s výrobcami chladiaceho a mraziaceho nábytku vyhovieť aj týmto požiadavkám a dopĺňame chladiaci nábytok farebne, prípadne drevenými doplnkami, so zreteľom na funkčnosť zariadenia.

Ak by retailer, ktorého prevádzka už slúži roky a nesie známky amortizácie, mal zlepšiť/vymeniť jednu vec vo svojej prevádzke, čo by ste mu odporúčali? Ktoré ďalšie prvky v súčasnom retaile na Slovensku považujete za nemoderné, „prežité“ a neoriginálne?
Na túto otázku je ťažké poskytnúť jednoznačnú odpoveď, pretože v každej predajni je to individuálne. Pri remodelingu sa väčšinou rieši celý koncept predajne, a to vrátane podlahy, stropu, stien, dokonca niekedy sa mení aj celá dispozícia predajne. Predajňa by mala pôsobiť pozitívne ako celok, a z toho dôvodu je lepšie spraviť komplexnejšiu rekonštrukciu.
Ak však finančné možnosti dovoľujú vykonať iba menšiu modernizáciu predajne, obchodník by sa mal sústrediť hlavne na úseky čerstvých tovarov, ktoré dokážu prilákať nových zákazníkov, alebo aspoň udržať súčasných. Jedná sa už o vyššie spomínané úseky pečiva, ovocia a zeleniny, lahôdok a mäsiarstva. 

Zdroj: http://www.teraz.sk/ekonomika/peter-muzika-predajna-by-mala-posobi/381746-clanok.html

 Zdieľať