/* */

Pôsobí v IKEA už 11 rokov. Za ten čas prešiel v rámci firmy rôznymi pozíciami, od roku 2015 pôsobí ako Country Retail Commercial Project Manager pre región CZHUSK, v rámci čoho je zodpovedný aj za unikátny projekt nového konceptu s názvom Pop-up štúdio, ktoré sa bude otvárať v centre Prahy. Peter má množstvo skúseností s rozvíjaním regionálnych projektov, s predajom a rozvojom biznisu ako takého. Od marca 2018 bude zastávať pozíciu Country Deputy Sales Manager pre región CZHUSK. IKEA je lídrom v nábytkárskom odvetví po celom svete.

What is RIC?

RETAIL INNOVATIONS is an innovative communication platform, a HUB for professionals and companies in the sector of retail and services. The vision of the project is to continuously track and bring the trends and news in the field and connect people with common interests.
This year conference brings a festival of hot topics and trends in the retail environment

 

The organization of the Retail Innovations Conference is provided by MDI.SK, s.r.o. a company resiidence: Bieloruská 12, 821 06 Bratislava, office: Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 36766658, DIČ: SK2022392680. tel .: +421 918 998 587, e-mail: mdi@mdi.sk

© 2017 MDI.SK, S.R.O. & MEDIAN STORE, S.R.O.. ALL RIGHTS RESERVED.

Zdieľať