Pýtali sme sa našich rečníkov na COVID 19 a jeho dopad na ich prevádzku …

Pýtali sme sa našich rečníkov na COVID 19 a jeho dopad na ich prevádzku …

Odpovedal nám Lars Poulsen (LP) zo spoločnosti ZEBRA, ktorá prevádzkuje reťazec Flying Tiger.

RIC: 1. Ako Covid-19 ovplyvnil vaše podnikanie?

LP: Ako maloobchodník založený hlavne na kamenných obchodoch a obmedzených online predajných kanáloch nás „lockdown“ priamo ovplyvnil. Po určitú dobu sme v závislosti od príslušnej krajiny nemohli obchodovať v obchodoch, čo sa všeobecne vzťahovalo na všetkých nepotravinárskych maloobchodníkov. Vo všetkých prípadoch sme rešpektovali a dodržiavali miestne právne predpisy stanovené orgánmi, aby sme zaistili bezpečnosť našich zákazníkov aj našich spolupracovníkov.

RIC: 2. Aké boli vaše najužitočnejšie opatrenia na zotavenie počas reštriktívnych opatrení vlády?

LP: Z pohľadu predaja sme sa úplne nezotavili a v našej sieti obchodov sme nenašli jasnú koreláciu medzi výkonom a poklesom návštevnosti. Následne, keď sa trhy mohli znovu otvoriť, urobili sme tak prostredníctvom vhodných bezpečnostných opatrení a v súlade s miestnymi právnymi predpismi, aby sme zaistili bezpečné nákupné a pracovné prostredie. V nadväznosti na Covid krízu sme spustili sériu predajných akcií, ktoré posilňujú komunikáciu našich hodnôt smerom na našich zákazníkov.

RIC: 3. Čo by ste urobili inak, keď sa dnes obzriete späť?

LP: Zatiaľ čo nikto v skutočnosti nebol pripravený na rozsah Covid-19, sme spokojní s našou prvotnou reakciou na pandémiu. Rýchlo sme uprednostnili bezpečnosť zákazníkov a zamestnancov pred všetkým ostatným a ukončili prevádzku. V spätnom pohľade bolo jediné, čo sme mohli urobiť lepšie, mať pohotovostnú súpravu (emergency kit) pre našich zamestnancov. Teraz vieme, že táto hrozba bola a stále je veľmi reálna, a preto podnikáme potrebné kroky na zabezpečenie neustálej bezpečnosti našich zákazníkov a zamestnancov.

RIC: 4. Aké zmeny zostanú vo vašom podnikaní v dôsledku covid19 aj v budúcnosti?

LP: V kamenných obchodoch nahrádzame niektoré dočasné opatrenia trvalými, preto začleňujeme bezpečnostné prvky ako súčasť našej štandardnej koncepcie obchodu. Zistili sme, že to dobre rezonuje medzi zákazníkmi aj zamestnancami a že je to zodpovedná vec. Momentálne sa nedá povedať, či tu Covid-19 stále je, a na ako dlho, takže s prvoradým dôrazom na bezpečnosť v popredí robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme splnili, ak nie prekročili miestne zdravotné a bezpečnostné normy pre maloobchod.

Na úrovni centrály si zvykáme na „nový normál“ a implementujeme nástroje potrebné na prácu z domu. Pozitívnym vedľajším účinkom Covid-19 je, že mnohí kolegovia zistili, že sú rovnako produktívni alebo dokonca produktívnejší doma ako v kancelárii, pričom sú v bezpečí svojho domova.

RIC: 5. Čo si myslíte, že sa zásadne zmení v maloobchode po pandémii covid19?

LLP: Je pravdepodobné, že Covid-19 tu zostane – aspoň na chvíľu. To zvyšuje význam alternatívnych predajných kanálov, ako je eCommerce, na poskytovanie služieb zákazníkom v prípade opätovného „lockdown-u“. Je pravdepodobné, že aspoň na určité obdobie sa rast online predaja zrýchli a že včasné dodávky zákazníkom sú nevyhnutnou súčasťou.

Môžeme tiež pozorovať mierny nárast elektronických platieb – pravdepodobne z hygienických dôvodov – ako sú napríklad bezkontaktné platby. Preto bude pre budúcnosť nevyhnutná možnosť prijímať celý rad rôznych platobných kariet, aby sme zákazníkom mohli čo najlepšie slúžiť.

Určitý čas nebudú ľudia vo všeobecnosti pravdepodobne ochotní ísť von, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné. Bude to mať vplyv na impulzne orientované podniky, ako sú tie naše, ktoré nás v podstate tlačia smerom k tomu, aby sme museli propagovať naše výrobky vo vyššej miere, ako sme robili predtým, a tým získavať cenné informácie o našej zákazníckej základni, aby bola naša ponuka ešte relevantnejšia a hodnotnejšia.

 

Lars Poulsen
Project Manager, Store Experience Retail Excellence
ZEBRA AS
Obchodný reťazec Flying TigerZdieľať