/* */

Ronny Max je zakladateľkou akadémie Behavior Analytics Academy a agentúry Silicon Waves. Pracovala s viac ako 150 retailermi, poskytovateľmi riešení a inými organizáciami na projektoch rastu. Silicon Waves poskytuje stratégiu a poradenskú expertízu v technológii People Tracking. V roku 2015 bola Ronny obchodným expertom v projekte Stanford University Vision Project. V roku 2017 spustila Behavior Analytics Academy online kurzy a live relácie zamerané na optimalizáciu pre fyzické obchody.

Pozrite si vystúpenie Ronny Max na NRF2017

What is RIC?

RETAIL INNOVATIONS is an innovative communication platform, a HUB for professionals and companies in the sector of retail and services. The vision of the project is to continuously track and bring the trends and news in the field and connect people with common interests.
This year conference brings a festival of hot topics and trends in the retail environment

 

The organization of the Retail Innovations Conference is provided by MDI.SK, s.r.o. a company resiidence: Bieloruská 12, 821 06 Bratislava, office: Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 36766658, DIČ: SK2022392680. tel .: +421 918 998 587, e-mail: mdi@mdi.sk

© 2017 MDI.SK, S.R.O. & MEDIAN STORE, S.R.O.. ALL RIGHTS RESERVED.

Zdieľať