Rozhovor s Anežkou Koválikovou o praktických riešeniach, ktoré fungujú pre retail

Rozhovor s Anežkou Koválikovou o praktických riešeniach, ktoré fungujú pre retail

Opýtali sme sa Anežky Koválikovej, ktorá pôsobí ako Main Sustainability ambassador pre METRO SK, čo podľa nej funguje v súčasnom retaili.

Čo podľa Vás naozaj funguje v súčasnom retaili (pre Vašu spoločnosť)?
„V súčasnej dobe zaplavuje trh množstvo nových trendov, s ktorými je potrebné držať krok. Nový spôsob stravovania, nakupovania a nároky na servis nútia obchodníkov reagovať rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Rovnako stúpajú nároky na efektivitu a preto optimalizácia zabehnutých procesov a otvorenosť novým veciam sú tie premenné, ktoré majú vplyv na úspešné fungovanie spoločností.“

O čom bude Vaša prezentácia?  

„V mojej prezentácii sa pokúsim vysvetliť, ako sa nám za posledný rok podarilo uskutočniť viac zmien v oblasti trvalej udržateľnosti než za niekoľko predchádzajúcich rokov dokopy. Prečo si myslím, že sme sa vydali správnym smerom a ako majú dané zmeny vplyv na firemnú kultúru, vzťah so zákazníkmi či dodávateľmi. Taktiež spomeniem, ako sa správne / nesprávne zakomponovanie danej témy do fungovania spoločnosti môže prejaviť na jej finančných výsledkoch a prečo ju považujem za tému budúcnosti.“Zdieľať