/* */

Pracuje od roku 2016 v spoločnosti U&SLUNO, a.s. na pozícii Senior Business Konzultantky. Patricia pracovala na rôznych pozíciách, predovšetkým manažérskych, v nákupe a prevádzke v popredných maloobchodných reťazcoch pôsobiacich na českom a slovenskom trhu, Ahold CR, Delvita, Tesco, Makro C&C. Konzultačnú činnosť uplatňuje v projektoch aktuálne realizovaných v medzinárodných reťazcoch Ahold CR a Globus a taktiež projektoch čiastkového charakteru v českých a slovenských maloobchodných spoločnostiach. Aktívne spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Prahe a Vysokou školou finanční a správní v Prahe, kde je taktiež garantom študijného predmetu Retail management.

A ako vníma vývoj na trhu a všetko, čo súvisí so správnym remodelingom a jeho načasovaním: „Keď sme uviedli v Aholde v roku 2000 v Českej republike na trhu ako prví, v predajni MANA v Prahe – Skalce dopekaciu pec, vedúci predajne mi povedal „pani Jakešová, bagety tu u nás nikto jesť nebude“. Do piatich rokov platilo – Kto nepredával bagety, ako keby nebol.“

What is RIC?

RETAIL INNOVATIONS is an innovative communication platform, a HUB for professionals and companies in the sector of retail and services. The vision of the project is to continuously track and bring the trends and news in the field and connect people with common interests.
This year conference brings a festival of hot topics and trends in the retail environment

 

The organization of the Retail Innovations Conference is provided by MDI.SK, s.r.o. a company resiidence: Bieloruská 12, 821 06 Bratislava, office: Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 36766658, DIČ: SK2022392680. tel .: +421 918 998 587, e-mail: mdi@mdi.sk

© 2017 MDI.SK, S.R.O. & MEDIAN STORE, S.R.O.. ALL RIGHTS RESERVED.

Zdieľať