/* */

Od roku 1999 pôsobil ako generálny riaditeľ spoločnosti BILLA na Slovensku, kde sa zaslúžil o rozšírenie siete k 100 filiálkam. V roku 2011 bol jedným zo zakladateľov reťazca Moja Samoška, kde zvládol unikátny model expanzie 120 filiálok do 3 rokov, vo formátoch malý obchod, supermarket aj hypermarket. V súčasnosti operuje viaceré projekty, hlavne potravinového charakteru, a je zakladateľom inovatívneho foodového retailového reťazca Praclík.

What is RIC?

RETAIL INNOVATIONS is an innovative communication platform, a HUB for professionals and companies in the sector of retail and services. The vision of the project is to continuously track and bring the trends and news in the field and connect people with common interests.
This year conference brings a festival of hot topics and trends in the retail environment

 

The organization of the Retail Innovations Conference is provided by MDI.SK, s.r.o. a company resiidence: Bieloruská 12, 821 06 Bratislava, office: Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 36766658, DIČ: SK2022392680. tel .: +421 918 998 587, e-mail: mdi@mdi.sk

© 2017 MDI.SK, S.R.O. & MEDIAN STORE, S.R.O.. ALL RIGHTS RESERVED.

Zdieľať